Tidning

Genant, tidningen, innehåller en massa reportage, artiklar och annat intressant för unga av unga.  Det är ett sex och samlevnadsmaterial som bygger på vad eleverna själva vill diskutera inom området och har därför bemötts väldigt positivt.

Trots, eller kanske, tack vare att tidningen är könsneutralt skrivet!

Vart nummer har ett tema och till några finns det lärarhandledningar  klara att ladda ner som pdf-filer under ”Lärarhandledningar”.

Skriv gärna ut både ttidningar och lärarhandledning, allt är fritt att använda så länge Genant.se och källa uppges.

Genant nr 1 ”Första gången”

Genant nr 2 ”Mobbad

För ungdomar av ungdomar